Stockmarket.cz

Dividendové akcie a ETF v roce 2024, váš kompletní průvodce dividendami

Co jsou dividendové akcie a ETF?

Dividendové akcie

Dividendové akcie jsou akcie společností, které pravidelně rozdělují část svého zisku mezi akcionáře ve formě dividend. Tyto výplaty mohou probíhat čtvrtletně, polročně nebo ročně a jsou považovány za důkaz finanční zdraví a stabilního cash flow společnosti. Dividendové akcie představují atraktivní investiční příležitost pro ty, kteří hledají pravidelný pasivní příjem, a zároveň nabízejí potenciál pro kapitálový růst.

Jak fungují dividendové akcie

Když společnost vygeneruje zisk, může se rozhodnout tento zisk reinvestovat do podnikání, použít jej k nákupu vlastních akcií, snížení dluhu nebo vyplatit část zisku akcionářům ve formě dividend. Velikost dividendy na akcii závisí na mnoha faktorech, včetně finančního zdraví společnosti, její dividendové politiky a rozhodnutí managementu.

Proč investovat do dividendových akcií

Investoři obvykle vyhledávají dividendové akcie z několika důvodů:

 • Pravidelný příjem: Dividendové akcie poskytují pravidelný příjem, který může být zvláště atraktivní pro důchodce nebo investory hledající stabilní cash flow.
 • Reinvestování dividend: Investoři mohou dividendy reinvestovat a nakoupit další akcie, čímž využívají sílu složeného úročení a postupně zvyšují svůj podíl na společnosti.
 • Signalizace stability: Společnosti, které pravidelně vyplácejí a navyšují dividendy, jsou často vnímány jako finančně stabilní a dobře řízené.

ETF

ETF, neboli burzovně obchodované fondy, jsou fondy, které jsou obchodovány na burze podobně jako akcie. Dividendová ETF se zaměřují na investice do širokého portfolia dividendových akcií, což investorům umožňuje snadno diverzifikovat své investice a získávat příjmy z dividend z více zdrojů.

Jak fungují dividendová ETF

Dividendová ETF sledují indexy složené z dividendových akcií a distribuují získané dividendy mezi své držitele. Tyto fondy poskytují investiční příležitost bez potřeby výběru a správy jednotlivých akcií, což je ideální pro investory, kteří hledají jednoduchost a diverzifikaci.

Proč investovat do dividendových ETF

 • Diverzifikace: ETF umožňují investory snadno diverzifikovat své portfolio, protože každé ETF může obsahovat desítky nebo dokonce stovky různých dividendových akcií.
 • Snížení rizika: Diverzifikace snižuje riziko spojené s investováním do jednotlivých akcií, což může chránit investory před volatilitou a nepředvídatelnými událostmi v konkrétních společnostech nebo odvětvích.
 • Nízké náklady: ETF obvykle nabízejí nižší správcovské poplatky než tradiční vzájemné fondy, což je činí cenově dostupnějšími pro širokou škálu investorů.

Jak vybrat nejlepší dividendové akcie a ETF?

Základní kritéria pro výběr dividendových akcií

Při výběru dividendových akcií je důležité zvážit několik klíčových faktorů:

 • Historie a stabilita dividend: Hledejte společnosti s dlouhodobou historií stabilních nebo rostoucích dividend. Konzistentní historie vyplácení ukazuje na finanční stabilitu a spolehlivost společnosti.
 • Dividendový výnos (Dividend Yield): Tento ukazatel měří roční dividendu vyplacenou na akcii ve vztahu k její aktuální tržní ceně. Vyšší dividendový výnos může být atraktivní, ale pozor na "dividendové pasti", kde vysoký výnos může signalizovat problémy společnosti.
 • Výplatní poměr (Payout Ratio): Výplatní poměr ukazuje, kolik zisku společnosti jde na vyplacení dividend. Udržitelný výplatní poměr obvykle nepřesahuje 60 % zisků, což znamená, že společnost si ponechává dostatek kapitálu pro růst a investice.
 • Růst dividend: Růst dividendy je klíčový ukazatel zdraví a růstového potenciálu společnosti. Investoři by měli hledat společnosti, které nejen vyplácejí dividendy, ale tyto dividendy pravidelně zvyšují.
 • Finanční zdraví společnosti: Analýza finančních výkazů může odhalit, zda je společnost schopna udržet a zvyšovat dividendy. Důležitý je silný cash flow, nízké zadlužení a stabilní příjmy.

Jak vybrat nejlepší ETF

Při výběru dividendových ETF je důležité zvážit:

 • Složení portfolia: Podívejte se, které akcie ETF obsahuje a zda jsou v souladu s vaší investiční strategií a cíli.
 • Náklady a poplatky: ETF mají správcovské poplatky, známé jako nákladový poměr. Vyberte fondy s nízkými náklady, aby poplatky nesnížily vaše výnosy.
 • Výkonnost fondů: Zatímco minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků, může poskytnout náznak, jak fond zvládal různé tržní podmínky.
 • Diverzifikace: Diverzifikace snižuje riziko. Vyberte ETF, které investuje do různých sektorů, regionů nebo má rovnováhu mezi velkými, středními a malými společnostmi.
 • Dividendová politika a výnos: Zjistěte, jak často ETF vyplácí dividendy a jaký má historický dividendový výnos. Některé ETF vyplácejí dividendy čtvrtletně, jiné měsíčně.

Při výběru nejlepších dividendových akcií a ETF je důležité provést důkladný výzkum a zvážit řadu faktorů, včetně historie vyplácení dividend, finančního zdraví společnosti, výplatního poměru a potenciálu pro růst dividend. Investoři by měli také pečlivě vybírat ETF na základě složení portfolia, nákladů, diverzifikace a dividendové politiky. Rozumná selekce a diverzifikace mohou pomoci maximalizovat příjmy z dividend a minimalizovat rizika.

Kde nakoupit dividendové akcie a ETF?

Dividendové akcie a ETF můžete nakoupit prostřednictvím brokerských platforem nebo přímo na burze. Je důležité vybrat si brokera s nízkými poplatky a dobrými recenzemi. Více v článku Kde koupit akcie!