Firemní zprávy

PEGAS - informace o způsobu zdanění dividendy

4.11.2010 11:16

TZ společnosti:

LUCEMBURK/ZNOJMO (3. listopadu 2010) - PEGAS NONWOVENS SA („PEGAS" nebo "Společnost") informuje o způsobu zdanění výplaty z účtu emisního ážia s rozhodným dnem 22. října 2010 ve výši 0,95 EUR na akcii. Dividenda byla vyplácena od 29. října 2010.

Obecné podmínky zdanění v Lucembursku

Dle podmínek stanovených lucemburským daňovým právem by výplata z účtu emisního ážia společnosti PEGAS NONWOVENS SA v případě neexistence kapitalizovaných rezerv neměla představovat příjem z cenných papírů a neměla by tedy podléhat srážkové dani v Lucembursku.

Dle "Note de Service L.I.R./N.S. n. 113" vydané finančními orgány v Lucembursku a odstavce 97 § 3 (b) lucemburského daňového zákona, platí, že:

1. v případě neexistence kapitalizovaných rezerv je částka určená ke snížení akciového kapitálu osvobozena od daně z příjmu, pokud je snížení akciového kapitálu ekonomicky odůvodnitelné.
2. v případě existence kapitalizovaných rezerv podléhá částka určená ke snížení akciového kapitálu až do výše kapitalizovaných rezerv vždy plně dani z příjmu; jiné, nežli kapitalizované rezervy tj. kapitál vytvořený vklady akcionářů (akciový kapitál a účet emisního ážia) nemusí podléhat zdanění, pokud je snížení akciového kapitálu ekonomicky odůvodnitelné.

Detaily pro akcionáře - české daňové rezidenty

Dle českého práva včetně zákona o daních z příjmů by výplata z emisního ážia neměla být považována za dividendový příjem. Z tohoto důvodu by tato výplata měla být zahrnuta do celkového daňového základu plátce daně. Dle současného znění zákona o daních z příjmů platí jednotná sazba daně z příjmu fyzických osob ve výši 15 %. Fyzické osoby, jejichž celkový roční zdanitelný příjem (včetně této výplaty) nepřesahuje částku 15 000 Kč a/nebo fyzické osoby pouze s příjmy ze závislé činnosti (zaměstnání), jejichž ostatní příjmy včetně této výplaty jsou menší nežli 6 000 Kč, nemusí v České republice podávat daňové přiznání.

Právnické osoby podléhají 19% dani z příjmu uplatňující se na jejich zdanitelný příjem (zisk) včetně této výplaty, ledaže by výplata emisního ážia byla posouzena jako snížení hodnoty investice dle českých účetních standardů.

Detail pro akcionáře - polské daňové rezidenty

Je-li příjem považován za výplatu z emisního ážia, pak je tento příjem posuzován dle zákona o dani z příjmu právnických osob a dani z příjmu fyzických osob jako „výnos ze sdílení zisku" zahraničních právnických osob a je zdaňován následovně:

• 19 % paušální daň z příjmu právnických osob (bez možnosti uznání daňových nákladů), pokud není možné uplatnit výjimku z participace (týkající se akcionářů mimo jiné držících přímo nejméně 10 % podíl na Společnosti);
• 19 % paušální daň z příjmu fyzických osob (bez možnosti uznání daňových nákladů).

Společnost by neměla být povinována srazit srážkovou daň dle zákona o dani z příjmu právnických osob a zákona o dani z příjmu fyzických osob v souvislosti s výplatou emisního ážia.

Informace v tomto oznámení o zdanění v Lucembursku, České republice a Polsku je pouze obecná. Investoři, jenž mají pochybnosti o svém způsobu zdanění v Lucembursku a/nebo v zemi své daňové rezidence nebo požadují specifickou informaci o svém způsobu zdanění, by se měli obrátit na svého daňového poradce.

Údaje uvedené v oznámení jsou založeny na platné legislativě a právních předpisech účinných k datu vydání oznámení. Společnost neodpovídá za změnu legislativy, která nastane po datu vydání tohoto oznámení.

Údaje uvedené v oznámení nejsou závazné pro finanční orgány v Lucembursku, České republice a v Polsku a nelze zaručit, že postoj finančních orgánů bude totožný se způsobem zdanění uvedeným v tomto oznámení. Uvedený způsob zdanění je založen na názoru daňových poradců společnosti PEGAS NONWOVENS SA a nebyl ověřen u finančních orgánů v příslušných zemích.

Další zprávy

SPAD
AAA26,191,91%
CETV349,00-3,00%
ČEZ890,001,37%
ECM49,102,19%
ERSTE847,300,59%
FORTUNA108,400,37%
KITD187,00-0,27%
KB4 200,000,48%
NWR277,003,55%
ORCO213,001,43%
PEGAS445,00-0,34%
P.MORRIS9 110,00-11,38%
O2416,801,66%
UNIPETROL185,70-0,70%
VIG970,00-0,41%
Indexy
PX1 241,900,76%
DAX7 254,633,06%
FTSE 1006 028,112,23%
CAC 404 006,652,51%
ATX2 845,941,88%
DJES 502 614,471,71%
BUX23 995,201,67%
WIG 202 930,291,46%
Russian dep.1 748,321,06%
DJI12 455,621,54%
Nasdaq2 801,082,04%
SP5001 331,541,44%
Nikkei 2259 606,821,76%
Futures na indexy
DJES 50 Fut.2 798,210,47%
DJI Fut.11 910,401,14%
Nasdaq Fut.2 242,960,65%
SP500 Fut.1 273,801,20%
Komodity
Crude Oil109,821,42%
Brent122,641,08%
Gold1 503,990,51%
Cooper428,501,42%
Silver44,922,16%
Coal128,96-0,35%
Forex
EUR/USD1,45241,32%
EUR/GBP0,88520,75%
EUR/CHF1,29400,32%
EUR/PLN3,9641-0,08%
EUR/HUF264,3300-0,64%
EUR/RUB40,77820,59%
EUR/CZK24,19400,11%
PLN/CZK6,10340,17%
HUF/CZK9,15430,73%
RUB/CZK0,5935-0,32%
GBP/CZK27,3310-0,64%
USD/CZK16,6569-1,22%
USD/CHF0,8910-0,98%
USD/JPY82,3500-0,29%
USD/PLN2,7290-1,39%
USD/RUB28,0779-0,82%
USD/GBP0,6094-0,57%

Aktualizováno 20.4.2011 16:26

(Data mohou být zpožděna!)

Dnes je 13.8. 2020
New York 22:38
closed 10:52
Londýn 03:38
closed 04:22
Frankfurt 04:38
closed 04:22
Praha 04:38
closed 04:37
Moskva 06:38
closed 01:22
Tokio 11:38
open 03:22
cz ru hu pl ro si bg en
CAPITAL PARTNERS a.s. E-mail CAPITAL PARTNERS a.s.
Vyhledávání:  

Stockmarket Google Finance Market Watch