Firemní zprávy

ČEZ sází na inovace a moderní technologie (FutureMotion-Energie zítřka)

17.6.2009 11:23

TZ společnosti:

Společnost ČEZ dnes oznámila svůj záměr zahájit významné investice do nových technologií umožňujících v budoucnosti vyrábět, distribuovat a spotřebovávat elektřinu efektivněji a šetrněji.

„Několik generací skvělých techniků, od Křižíka po budovatele Temelína, nám zanechalo vynikající energetickou infrastrukturu, díky které dnes ČEZ prosperuje. Je naší povinností čelit výzvám a využít příležitosti, které nám nabízí nové technologie k tomu, aby následující generace mohly i na nás vzpomínat v dobrém," uvedl Martin Roman, generální ředitel a předseda představenstva ČEZ. Poté představil strategickou iniciativu „FutureMotion - Energie zítřka", jejímž cílem je zajistit společnosti ČEZ a české energetice dlouhodobou stabilitu a perspektivu, přispět k pohodlnému a bezpečnému životu lidí, co nejméně zatěžujícímu životní prostředí, a současně podpořit orientaci ČR na znalostní ekonomiku, a tím i konkurenceschopnost republiky v mezinárodní soutěži.


ČEZ se chystá věnovat čtyřem hlavním záměrům: podpoře vědy, výzkumu a zavádění nových technologií do praxe, podpoře menších zdrojů elektřiny, které doplní tradiční velké elektrárny, zavedení inteligentních řešení, které rozšíří možnosti lidí rozhodovat o jejich způsobu využití energií, a podpoře elektromobilů.

Podpora vědy, výzkumu a zavádění nových technologií

Skupina ČEZ se připravuje na využití nových technologií, které jsou v pokročilém stupni vývoje, ale zatím nedospěly do fáze komerčního využití. Příkladem mohou být například technologie pro skladování elektrické energie. Jednou z nich je vtláčení vzduchu pod zem a jeho stlačování v geologickém podloží. Další možností skladování energie jsou baterie, které dnes slouží pouze jako okrajový náhradní zdroj energie. Pokud se podaří výrazně zvýšit jejich kapacitu, mohou se stát významným stabilizačním prvkem energetické soustavy a plnit podobnou roli jako dnešní přečerpávací elektrárny.

S implementací moderních technologií počítá Skupina ČEZ také u stávajících výrobních zdrojů. Cílem je maximálně zefektivnit výrobní proces s ohledem na životní prostředí. U jaderných zdrojů proto ČEZ pozorně sleduje výzkum IV. generace reaktorů i jaderné fúze, u uhelných zdrojů se zajímá o perspektivní technologie pro zachycování a ukládání CO2.


Nové lokální zdroje elektřiny

Skupina ČEZ postupně vybuduje další energetický pilíř - výrobu energie v místě její spotřeby zvyšující bezpečnost a snižující náklady. Půjde o doplnění stávající (tradiční) energetiky o výrobu energie ve zdrojích mimo hlavní páteřní síť propojených velkých zdrojů. Cílem je zvýšit účinnost, bezpečnost dodávek a snižovat náklady na pořízení energie. Výrazně se přitom posílí role kogenerace (současná výroba elektřiny a tepla) a trigenerace (současná výroba elektřiny, tepla a chladu), a to včetně výroby ve zdrojích s malou kapacitou (malá kogenerace).


ČEZ se chce ve využití těchto příležitostí soustředit spíše na podniky a průmyslovou sféru. Je připraven s podniky úzce spolupracovat a nabízet jim komplexní řešení energetického hospodářství v různých business modelech. Jednou z metod spolupráce může být například nabídka podniku, který má vlastní teplárnu a elektřinu si dosud kupuje ze sítě, na rekonstrukci tepelného zdroje (dožívajícího kotle) na kogeneraci tepla a elektřiny, případně i chladu. Přebytek elektřiny může podnik dodávat do sítě.


Skupina ČEZ připravuje plán na zvýšení podílu výroby z inovativních obnovitelných zdrojů, využívajících například geotermální energii či moderní technologie ve fotovoltaice. V pilotním projektu ČEZ již ověřuje využití geotermální energie v Liberci. Významnou roli velmi pravděpodobně sehraje i biomasa, která je sice dnes již technologicky víceméně zvládnutá (spalovací část, případně zpracování), ale je třeba se zaměřit na její cílené pěstování. Jde tady o inovativní postupy v zemědělství mimo tradiční potravinářskou produkci a získávání zkušeností s novými typy energetických plodin (byliny a rychle rostoucí dřeviny).

Chytrá síť neboli smart grid

Počítačové řízení spotřeby již nyní poskytuje zákazníkům (občanům) výrazně vyšší komfort a ještě snižuje jejich náklady. Velké spotřebiče, například pračka, se zapne ve chvíli, kdy je v místě dostupný noční proud nebo levnější elektřina. Takových podnětů k vybudování „chytřejší sítě" - Smart Grid - bude přibývat. Síť bude muset být flexibilní, chytrá, lépe přístupná k novým metodám řízení apod.

Součástí chytré sítě mohou být i další pokrokové technologie, které se již nyní ve světě zavádějí. Jedna z nich je Smart Metering v systému AMM. Jde o obousměrný systém komunikace mezi centrálou a měřicími místy, jenž zákazníkovi může přinést mnohem širší spektrum tarifů, které může efektivně využít. Umožňuje také integraci měřičů spotřeby jiných médií, tj. vody, plynu a tepla.


Podpora elektromobility

Jednou z charakteristik budoucí proměny energetiky bude i „elektrifikace" automobilové dopravy. Koncept elektromobility nabízí komplexní řešení podpory rozvoje elektromobilů včetně potřebné infrastruktury. Klíčovými hráči v konceptu jsou výrobci baterií, výrobci elektromobilů, uživatelé, města a stát (poskytují rozvoji elektromobilů výhody) a distributoři elektřiny.

„Nové technologie jsou příležitostí i výzvou. Jejich zavádění bude komplikované a dlouhé. Jde o oblast, kde výsledky uvidíme nikoliv v horizontu měsíců, ale let. Naše šance uspět ale nejsou malé. Působíme v zemi s vynikající průmyslovou a energetickou tradicí, máme profesně zkušené a pro obor zapálené zaměstnance. Jsme silnou firmou s možnostmi investovat do svého růstu. Pokud toho všeho správně využijeme, obhájíme pozici lídra i v oblasti inovací a ovlivníme budoucnost energetiky ve prospěch lepšího života lidí i konkurenceschopnosti České republiky," dodal Martin Roman.

 

 

Další zprávy

SPAD
AAA26,191,91%
CETV349,00-3,00%
ČEZ890,001,37%
ECM49,102,19%
ERSTE847,300,59%
FORTUNA108,400,37%
KITD187,00-0,27%
KB4 200,000,48%
NWR277,003,55%
ORCO213,001,43%
PEGAS445,00-0,34%
P.MORRIS9 110,00-11,38%
O2416,801,66%
UNIPETROL185,70-0,70%
VIG970,00-0,41%
Indexy
PX1 241,900,76%
DAX7 254,633,06%
FTSE 1006 028,112,23%
CAC 404 006,652,51%
ATX2 845,941,88%
DJES 502 614,471,71%
BUX23 995,201,67%
WIG 202 930,291,46%
Russian dep.1 748,321,06%
DJI12 455,621,54%
Nasdaq2 801,082,04%
SP5001 331,541,44%
Nikkei 2259 606,821,76%
Futures na indexy
DJES 50 Fut.2 798,210,47%
DJI Fut.11 910,401,14%
Nasdaq Fut.2 242,960,65%
SP500 Fut.1 273,801,20%
Komodity
Crude Oil109,821,42%
Brent122,641,08%
Gold1 503,990,51%
Cooper428,501,42%
Silver44,922,16%
Coal128,96-0,35%
Forex
EUR/USD1,45241,32%
EUR/GBP0,88520,75%
EUR/CHF1,29400,32%
EUR/PLN3,9641-0,08%
EUR/HUF264,3300-0,64%
EUR/RUB40,77820,59%
EUR/CZK24,19400,11%
PLN/CZK6,10340,17%
HUF/CZK9,15430,73%
RUB/CZK0,5935-0,32%
GBP/CZK27,3310-0,64%
USD/CZK16,6569-1,22%
USD/CHF0,8910-0,98%
USD/JPY82,3500-0,29%
USD/PLN2,7290-1,39%
USD/RUB28,0779-0,82%
USD/GBP0,6094-0,57%

Aktualizováno 20.4.2011 16:26

(Data mohou být zpožděna!)

Dnes je 27.2. 2021
New York 01:30
closed 56:00
Londýn 06:30
closed 49:30
Frankfurt 07:30
closed 49:30
Praha 07:30
closed 49:45
Moskva 09:30
closed 46:30
Tokio 14:30
closed 42:30
cz ru hu pl ro si bg en
CAPITAL PARTNERS a.s. E-mail CAPITAL PARTNERS a.s.
Vyhledávání:  

Stockmarket Google Finance Market Watch