Firemní zprávy

Výsledky ECM za 1. čtvrtletí 2008

29.5.2008 08:56

TZ společnosti (výběr): Lucemburk, 28. května 2008 – ECM Real Estate Investments A.G. (“ECM” nebo “Společnost”) oznamuje své konsolidované neauditované hospodářské výsledky dle mazinárodních účetních standardů za 1. čtvrtletí 2008. Hlavní finanční ukazatele Celková aktiva vzrostla o 8,8% na 612,7 milionů EUR (31.12. 2007: 563,0 milionů EUR) Celkový kapitál poklesl o 3.2% na 143,2 milionů EUR (31.12. 2007: 148,0 milionů EUR) Peníze a peněžní ekvivalenty ve výši 39,0 milionů EUR k 31.3. 2008 (31.12. 2007: 36,8 milionů EUR) Čistý výnos z pronájmu a související výnosy vzrostly o 64,3% na 4,6 milionů EUR (1. čtvrtletí roku 2007: 2,8 milionů EUR) Čistá provozní ztráta před čistými finančními výnosy/náklady na úrovni 3,3 milionů EUR (Q1 2007: zisk 2,0 milionů EUR) Přetrvávající vysoká volatilita české koruny vůči euru nadále ovlivňovala některé položky ve finančních výkazech společnosti v 1. čtvrtletí 2008; jedná se o nepeněžní účetní položky, které nemají vliv na hotovostní pozici společnosti Ukazatel celkového zadlužení dosáhl 62,9%, zajištěný finanční dluh byl na úrovni 42,8% celkových aktiv Hlavní provozní ukazatele Zaplacena druhá splátka u projektů Globe Plaza a Metropolis Tower v Číně, proporcionálně s partnery v projektu –Metro Group a HSBC NF China RE Fund Společnost Raiffeisenbank se stala největším nájemcem v budově CITY Tower s přibližně 40% podlahové plochy budovy Představení organizačních změn, jež navazují na střednědobou strategii rozvoje představenou v roce 2007 Rozšíření služeb facility managementu prostřednictvím akvizice 50% podílu ve společnosti Optiservis Multifunkční objekt Diplomat Center v Plzni je připraven k prodeji ve 2. čtvrtletí 2008 „Naše finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2008 potvrzují, že společnost ECM REI A.G. pokračuje v dobré výkonnosti na provozní bázi, a to přesto, že kvůli pokračující volatilitě na měnových trzích dochází k jejich určitému zkreslení z titulu nepeněžních přecenění. Projektové portfolio ECM nabízí velmi zajímavou hodnotu pro naše akcionáře a hodnotu těchto projektů se nám daří postupně realizovat. Stále vidíme atraktivní obchodní příležitosti na stávajících i nových trzích,“ uvedl Milan Janků, prezident a předseda představenstva ECM. Finanční výsledky Celková aktiva ECM vzrostla meziročně o 8,8% na 612,7 milionů EUR. Na výši a strukturu bilance společnosti k 31. březnu 2008 měly vliv zejména (i) absence prodeje projektů v 1. čtvrtletí 2008; (ii) pokračující klientské fit-outy CITY Tower a pokračující výstavba projekt Terasy Unhošť; (iii) další tranše seniorního bankovního financování projektu CITY Tower; (iv) zaplacení druhé splátky u projektů Globe Plaza a Metropolis Tower – proporcionálně s partnery; (v) mezaninové financování projektů Globe Plaza a Metropolis Tower. ECM neprovedla v 1. čtvrtletí 2008 přecenění svého investičního portfolia na základě nezávislé externí valuace; tak jako v roce 2007 je toto přecenění prováděno pololetně. Vykázaná ztráta z přecenění investičního majetku v hodnotě 1,9 milionů EUR je výsledkem účetního přístupu k odpisům dle principu IAS 40. Převládající vysoká volatilita české koruny vůči euru v 1. čtvrtletí roku nadále ovlivňovala některé položky ve finančních výkazech, neměla však vliv na hotovostní pozici společnosti. Jedná se zejména o kurzové rozdíly vztahující se k investičnímu portfoliu, dříve vykazovány jako součást výnosů z přecenění. Vzhledem k povaze těchto položek začala ECM v 1. čtvrtletí 2008 vykazovat veškeré položky související s kurzovými rozdíly v části Finanční výnosy/náklady. Pro poskytnutí srovnatelných údajů Společnost reklasifikovala zisky z přecenění investičního majetku, finanční příjmy a finanční výnosy vykázané za z 1. čtvrtletí 2007. Finanční náklady Společnosti vykázané za 1. čtvrtletí 2008 byly rovněž ovlivněny naběhlými úroky z vydaných dluhopisů s warranty a korunových dluhopisů (celkem 3,3 milionu EUR), a dluhového financování některých projektů (celkem 2,8 milionu EUR). V 1. čtvrtletí 2008 se zvýšily čisté výnosy z pronájmu a související výnosy ECM REI A.G. meziročně o 64,3% na 4,6 milionů EUR. Tento značný nárůst souvisí s 95,0 % nárůstem výnosů ze servisních poplatků, což je výsledkem rozšíření hotelové činnosti a aktivit v oblasti facility managementu. Nárůst v příjmech ze servisních poplatků ve výši 1,6 milionu EUR souvisí především s akvizicí společnosti Optiservis. Administrativní náklady ECM vzrostly meziročně o 99,3%. Hlavní vliv na růst administrativních nákladů má rozvoj aktivit v Rusku, Polsku a Číně, a Společnost tak dále investuje do upevnění své pozice v těchto trzích. Náklady spojené s rozvojem aktivit v hotelovém segmentu v roce 2007 byly vykompenzovány nárůstem výnosů ze servisních poplatků na úroveň 3,5 milionů EUR v 1. čtvrtletí 2008.

Další zprávy

SPAD
AAA26,191,91%
CETV349,00-3,00%
ČEZ890,001,37%
ECM49,102,19%
ERSTE847,300,59%
FORTUNA108,400,37%
KITD187,00-0,27%
KB4 200,000,48%
NWR277,003,55%
ORCO213,001,43%
PEGAS445,00-0,34%
P.MORRIS9 110,00-11,38%
O2416,801,66%
UNIPETROL185,70-0,70%
VIG970,00-0,41%
Indexy
PX1 241,900,76%
DAX7 254,633,06%
FTSE 1006 028,112,23%
CAC 404 006,652,51%
ATX2 845,941,88%
DJES 502 614,471,71%
BUX23 995,201,67%
WIG 202 930,291,46%
Russian dep.1 748,321,06%
DJI12 455,621,54%
Nasdaq2 801,082,04%
SP5001 331,541,44%
Nikkei 2259 606,821,76%
Futures na indexy
DJES 50 Fut.2 798,210,47%
DJI Fut.11 910,401,14%
Nasdaq Fut.2 242,960,65%
SP500 Fut.1 273,801,20%
Komodity
Crude Oil109,821,42%
Brent122,641,08%
Gold1 503,990,51%
Cooper428,501,42%
Silver44,922,16%
Coal128,96-0,35%
Forex
EUR/USD1,45241,32%
EUR/GBP0,88520,75%
EUR/CHF1,29400,32%
EUR/PLN3,9641-0,08%
EUR/HUF264,3300-0,64%
EUR/RUB40,77820,59%
EUR/CZK24,19400,11%
PLN/CZK6,10340,17%
HUF/CZK9,15430,73%
RUB/CZK0,5935-0,32%
GBP/CZK27,3310-0,64%
USD/CZK16,6569-1,22%
USD/CHF0,8910-0,98%
USD/JPY82,3500-0,29%
USD/PLN2,7290-1,39%
USD/RUB28,0779-0,82%
USD/GBP0,6094-0,57%

Aktualizováno 20.4.2011 16:26

(Data mohou být zpožděna!)

Dnes je 9.3. 2021
New York 02:50
closed 06:40
Londýn 07:50
closed 00:10
Frankfurt 08:50
closed 00:10
Praha 08:50
closed 00:25
Moskva 10:50
open 05:55
Tokio 15:50
closed 17:10
cz ru hu pl ro si bg en
CAPITAL PARTNERS a.s. E-mail CAPITAL PARTNERS a.s.
Vyhledávání:  

Stockmarket Google Finance Market Watch