Firemní zprávy

AAA - výsledky řádné valné hromady

25.4.2008 14:17

TZ: Amsterdam / Praha 25. dubna 2008 – V Amsterdamu se dnes uskutečnila řádná valná hromada akcionářů nizozemské společnosti AAA Auto Group N.V. Valná hromada akcionářů prvním bodem schválila výsledky hospodaření společnosti za rok 2007 a auditovanou účetní závěrku připravenou dle standardů IFRS, která skončila účetní ztrátou, jejíž převážná většina bude vyrovnána z nerozděleného zisku z minulých let. Jako součást plánu restrukturalizace, který se realizuje od počátku letošního roku a jehož cílem je obnovení ziskovosti skupiny AAA AUTO, valná hromada schválila personální změny v představenstvu AAA Auto Group N.V. Spolu s dosavadním exekutivním členem Anthonym Jamesem Dennym byl za exekutivního člena představenstva zvolen významný finanční odborník Kamil Ziegler, který povede nově ustavenou ekonomickou divizi. Další dosavadní exekutivní člen představenstva Antonius Mattheus Kemp byl po své rezignaci na exekutivního člena jmenován neexekutivním členem představenstva. Dalším neexekutivním členem představenstva byl zvolen český finanční manažer Vratislav Válek. Matyáši Kořínkovi, který na funkci výkonného člena představenstva rezignoval, valná hromada a představenstvo poděkovaly za jeho práci a popřály mu další úspěchy na pozici ředitele prodejní divize skupiny AAA AUTO.. V souladu se zásadami nizozemského Kodexu správy a řízení společnosti se tak představenstvo AAA Auto Group N.V. nyní skládá většinově ze tří neexekutivních členů (Vratislav Kulhánek – předseda představenstva, Antonius Mattheus Kemp a Vratislav Válek) a ze dvou exekutivních členů představenstva (Anthony James Denny a Kamil Ziegler). Valná hromada dále projednala a schválila pravidla odměňování členů představenstva, která jsou v úzké závislosti na dosažení stanovených hospodářských výsledků. Součástí těchto pravidel je také akciový opční plán pro členy představenstva, který valná hromada v jeho plném znění schválila. V rámci opčního plánu bude každému exekutivnímu členovi představenstva udělena opce až na 200 000 kusů akcií a každému neexekutivnímu členovi představenstva až na 50 000 kusů akcií. Opce bude možné v celém rozsahu uplatnit nejdříve po uplynutí čtyř let, s tím že držitel opce bude moci uplatnit 40 % opce již po uplynutí tří let. Člen představenstva bude však moci opci uplatnit jen v případě, pokud po uplynutí tří let od jejího udělení bude cena akcie na burze cenných papírů činit nejméně čtyři eura za akcii a za předchozí dvě účetní období bude podíl čistého zisku vůči obratu společnosti činit nejméně 1,9 procenta. V případě, že opce bude uplatněna, nákupní cena akcie nesmí být nižší než cena na burze cenných papírů v době udělení opce. Valná hromada rovněž prodiskutovala návrh představenstva na akciový opční plán pro vrcholový a střední management a zaměstnance skupiny AAA AUTO. V této souvislosti valná hromada vyslovila souhlas, aby představenstvo mohlo v případě potřeby zpětně vykoupit až 10 procent akcií na akciovém trhu. Možnost zpětného odkupu byla dle platné právní úpravy schválena na dobu 18 měsíců a platí tak nejpozději do 25. 9. 2009. Závěrem valná hromada schválila, aby pro rok 2008 byla auditorem jmenována opět auditorská společnost BDO CampsObers Audit & Assurance B.V. Další podrobnosti o valné hromadě, tj. zápis z jednání valné hromady, dále výroční zpráva a auditovaná účetní závěrka jsou k dispozici na: http://www.aaaauto.cz/cz/valne-hromady/text.html?id=104)

Další zprávy

SPAD
AAA26,191,91%
CETV349,00-3,00%
ČEZ890,001,37%
ECM49,102,19%
ERSTE847,300,59%
FORTUNA108,400,37%
KITD187,00-0,27%
KB4 200,000,48%
NWR277,003,55%
ORCO213,001,43%
PEGAS445,00-0,34%
P.MORRIS9 110,00-11,38%
O2416,801,66%
UNIPETROL185,70-0,70%
VIG970,00-0,41%
Indexy
PX1 241,900,76%
DAX7 254,633,06%
FTSE 1006 028,112,23%
CAC 404 006,652,51%
ATX2 845,941,88%
DJES 502 614,471,71%
BUX23 995,201,67%
WIG 202 930,291,46%
Russian dep.1 748,321,06%
DJI12 455,621,54%
Nasdaq2 801,082,04%
SP5001 331,541,44%
Nikkei 2259 606,821,76%
Futures na indexy
DJES 50 Fut.2 798,210,47%
DJI Fut.11 910,401,14%
Nasdaq Fut.2 242,960,65%
SP500 Fut.1 273,801,20%
Komodity
Crude Oil109,821,42%
Brent122,641,08%
Gold1 503,990,51%
Cooper428,501,42%
Silver44,922,16%
Coal128,96-0,35%
Forex
EUR/USD1,45241,32%
EUR/GBP0,88520,75%
EUR/CHF1,29400,32%
EUR/PLN3,9641-0,08%
EUR/HUF264,3300-0,64%
EUR/RUB40,77820,59%
EUR/CZK24,19400,11%
PLN/CZK6,10340,17%
HUF/CZK9,15430,73%
RUB/CZK0,5935-0,32%
GBP/CZK27,3310-0,64%
USD/CZK16,6569-1,22%
USD/CHF0,8910-0,98%
USD/JPY82,3500-0,29%
USD/PLN2,7290-1,39%
USD/RUB28,0779-0,82%
USD/GBP0,6094-0,57%

Aktualizováno 20.4.2011 16:26

(Data mohou být zpožděna!)

Dnes je 23.1. 2020
New York 11:57
open 04:03
Londýn 16:57
closed 15:03
Frankfurt 17:57
closed 15:03
Praha 17:57
closed 15:18
Moskva 19:57
closed 12:03
Tokio 00:57
closed 08:03
cz ru hu pl ro si bg en
CAPITAL PARTNERS a.s. E-mail CAPITAL PARTNERS a.s.
Vyhledávání:  

Stockmarket Google Finance Market Watch