Firemní zprávy

AAA - neauditované konsolidované hospodářské výsledky

28.2.2008 09:09

TZ AAA:

Praha 28. února 2008 – Historicky rekordní expanze skupiny AAA AUTO na trhu s ojetými automobily ve střední Evropě v roce 2007 na jedné straně vytvořila potřebnou širokou základnu pro další dynamický rozvoj byznysu, na straně druhé však nadproporcionálně jednorázově zatížila hospodaření společnosti v minulém roce, zejména v jeho posledním čtvrtletí.

Převážná část expanze se uskutečnila v druhé polovině roku po IPO. Důsledkem zpoždění při otevírání některých poboček pak připadlo otevření největšího počtu nových poboček na poslední sezónně slabé měsíce roku. Analýza trhu zároveň ukazuje, že závěrem roku došlo k významnému oslabení dynamiky růstu prodejů napříč trhy ojetých vozidel.

„Tato kombinace nepříznivých a neočekávaných vlivů zavinila propad výsledku ve 4. kvartále a celkový negativní výsledek za rok 2007,“ prohlásil dnes na tiskové konferenci v Praze generální ředitel a většinový akcionář skupiny AAA AUTO Anthony James Denny. „Tato účetní ztráta ovšem nic nemění na faktu, že uplynulý rok byl pro naši společnost velmi pozitivní jak díky významné expanzi, která nám umožnila posílení naší pozice na nových trzích, tak úspěšnému vstupu na burzy v Praze a Budapešti, kdy získaný čistý kapitál 32 milionů EUR byl využit pro financování expanze jako základny naší obchodní profitability v nejbližší budoucnosti,“ zdůraznil Anthony Denny.

Koncem roku 2007 počet poboček skupiny AAA AUTO ve střední Evropě dosáhl výše 45 autocenter, což je o 20 více než v závěru roku 2006. V loňském roce skupina prodala v České republice, na Slovensku, v Maďarsku, Polsku a Rumunsku 79 871 vozů, což bylo o 29 % vozů více ve srovnání s rokem 2006. Tržby stouply o 34,9 % na 470 milionů EUR. Konsolidovaný hrubý zisk z prodeje meziročně vzrostl o 25,6 % na 80,2 milionu EUR, nicméně zůstal za očekáváním v důsledku nesplnění prodejních cílů zejména v posledním čtvrtletí loňského roku. Hrubá marže činila 17,1 %, jež meziročně poklesla o 1,3 procentního bodu mimo jiné v důsledku personálních problémů, zavádění obchodních slev pro podporu prodejů a slabšího trhu v závěru roku.

Jak při prezentaci výsledků roku 2007 upozornil generální ředitel skupiny AAA AUTO Anthony Denny, „investice do bezmála meziročního zdvojnásobení počtu autocenter, kdy 40 % růstu počtu připadlo na 4. čtvrtletí 2007, vedlo k významnému nárůstu provozních nákladů a posunu bodu zvratu ziskovosti společnosti (break-even point). Silnou expanzi bohužel doprovázely nepříznivé vlivy v průběhu druhé poloviny roku, které jsme při našich plánech nemohli očekávat. Byly to především již zmíněné personální problémy na našich nových trzích. To bylo v závěru roku, jak se z naší analýzy ukazuje, zesíleno tržními vlivy, které stály proti nám. Jedním z nich byla silná česká koruna, která zlevnila dovozy aut na našem největším domácím trhu. To vedlo k slabšímu prodeji aut a nižším tržbám, které nestačily pokrýt vzrostlé provozní náklady na nové pobočky. Ty začnou generovat prodeje až v budoucím období. V konečném efektu tyto vlivy vedly k neočekávané ztrátě v posledním čtvrtletí a kumulativně za celý rok 2007,“ zdůraznil Anthony Denny.

Ukazatel EBITDA se důsledkem zmíněných slabších prodejů a výrazného nárůstu provozních nákladů meziročně snížil o 69,1 % na 4,6 milionu EUR a marže EBITDA klesla na 1,0 %. Provozní zisk, který poklesl na 0,7 milionu EUR, byl ovlivněn silným nárůstem odpisů (+63 %) souvisejících s nákupem budov, IT systémů a dalšího zařízení nových poboček. Další významnou nákladovou položkou byl růst úrokových nákladů převážně na financování provozních potřeb nových poboček krátkodobými úvěrovými instrumenty. Celkový hospodářský výsledek po zdanění dosáhl ztráty ve výši 4,9 milionu EUR.

Anthony James Denny přednesl na tiskové konferenci pro novináře plány na obnovení ziskovosti AAA AUTO pro tento rok. Ten bude zaměřen především na konsolidaci rekordní expanze skupiny v minulém roce. Plány na obnovení ziskovosti mají čtyři hlavní pilíře.

· Maximalizace tržeb a ziskovosti na všech pobočkách

· Rozložení budoucí plánované expanze skupiny do delšího časového období a uvolnění tlaku na kapitálové a lidské zdroje společnosti

· Snižování nákladů napříč celou skupinou prostřednictvím striktních rozpočtů na jednotlivé pobočky

· Organizační změny struktury vrcholového vedení společnosti na štíhlejší a více orientovanou na prodejní cíle skupiny.

“Jsem pevně přesvědčen, že zaváděná opatření přinesou již v průběhu letošního roku výsledky, které vrátí důvěru akcionářů v ziskovost jejich investice do akcií skupiny AAA AUTO,” prohlásil závěrem generální ředitel AAA AUTO Anthony James Denny.

Zveřejněné výsledky jsou předběžnými hospodářskými výsledky. Auditovaná účetní závěrka za rok 2007 podléhá schválení valnou hromadou společnosti, která se v řádném termínu uskuteční v druhém čtvrtletí roku 2008.

Vybrané ukazatele [1]

· Tržby celkem ... 470 mil. EUR (+34,9 %) [2]

· Hrubý zisk z prodeje [3]... 80,2 mil. EUR (+25,6 %); hrubá marže...17,1 % (-1,3 pp)

· Provozní náklady (OPEX) ... 78,9 mil. EUR (+54,2 %)

· EBITDA ... 4,6 mil. EUR (-69,1 %); EBITDA marže ...1,0 %

· Provozní zisk (EBIT) ... 0,7 mil. EUR (-94,2 %)

· Čistý zisk/ztráta ... -4,9 mil. EUR

· Čistý dluh/ vlastní kapitál [4] ... 218 % (oproti 313 % koncem r. 2006)

· Investiční výdaje (CAPEX) ... 26,5 mil. EUR (+84 %); poměr CAPEX / tržby... 5,6 %

· Počet poboček… 45 (+80 %)

· Počet prodaných vozů... 79 871 (+29 %)

· Počet zaměstnanců... 3 834 (+33 %)

Další zprávy

SPAD
AAA26,191,91%
CETV349,00-3,00%
ČEZ890,001,37%
ECM49,102,19%
ERSTE847,300,59%
FORTUNA108,400,37%
KITD187,00-0,27%
KB4 200,000,48%
NWR277,003,55%
ORCO213,001,43%
PEGAS445,00-0,34%
P.MORRIS9 110,00-11,38%
O2416,801,66%
UNIPETROL185,70-0,70%
VIG970,00-0,41%
Indexy
PX1 241,900,76%
DAX7 254,633,06%
FTSE 1006 028,112,23%
CAC 404 006,652,51%
ATX2 845,941,88%
DJES 502 614,471,71%
BUX23 995,201,67%
WIG 202 930,291,46%
Russian dep.1 748,321,06%
DJI12 455,621,54%
Nasdaq2 801,082,04%
SP5001 331,541,44%
Nikkei 2259 606,821,76%
Futures na indexy
DJES 50 Fut.2 798,210,47%
DJI Fut.11 910,401,14%
Nasdaq Fut.2 242,960,65%
SP500 Fut.1 273,801,20%
Komodity
Crude Oil109,821,42%
Brent122,641,08%
Gold1 503,990,51%
Cooper428,501,42%
Silver44,922,16%
Coal128,96-0,35%
Forex
EUR/USD1,45241,32%
EUR/GBP0,88520,75%
EUR/CHF1,29400,32%
EUR/PLN3,9641-0,08%
EUR/HUF264,3300-0,64%
EUR/RUB40,77820,59%
EUR/CZK24,19400,11%
PLN/CZK6,10340,17%
HUF/CZK9,15430,73%
RUB/CZK0,5935-0,32%
GBP/CZK27,3310-0,64%
USD/CZK16,6569-1,22%
USD/CHF0,8910-0,98%
USD/JPY82,3500-0,29%
USD/PLN2,7290-1,39%
USD/RUB28,0779-0,82%
USD/GBP0,6094-0,57%

Aktualizováno 20.4.2011 16:26

(Data mohou být zpožděna!)

Dnes je 23.1. 2020
New York 11:38
open 04:22
Londýn 16:38
closed 15:22
Frankfurt 17:38
closed 15:22
Praha 17:38
closed 15:37
Moskva 19:38
closed 12:22
Tokio 00:38
closed 08:22
cz ru hu pl ro si bg en
CAPITAL PARTNERS a.s. E-mail CAPITAL PARTNERS a.s.
Vyhledávání:  

Stockmarket Google Finance Market Watch