Firemní zprávy

AAA - Tisková zpráva k současné situaci

14.2.2008 10:38

Vedení společnosti AAA Auto Group by tímto chtělo reagovat na vyjádření tisku a návazné komentáře analytiků reagující na oznámení společnosti o ztrátovém hospodaření za rok 2007 vydané společností dne 8.2.2008. Novinový článek spekuluje, že vedení společnosti zadrželo informace indikující zhoršování hospodaření skupiny, které mělo již před primárním úpisem akcií v září 2007.

Společnost AAA Auto Group N.V. oficiálně zdůrazňuje, že vedení společnosti nemělo před uvedením svých akcií na burzách v Praze a Budapešti k dispozici informace, které by indikovaly vykázání ztráty za rok 2007.

Ke ztrátě nedošlo dříve než v posledních měsících roku 2007. To vyplynulo z předběžných hospodářských výsledků začátkem tohoto roku, o kterých vedení holdingu mateřské společnosti AAA Auto Group N.V neprodleně informovalo regulátory kapitálových trhů a organizátory burz cenných papírů v Praze a Budapešti ihned poté, co se informace o ztrátě z předběžných výsledků v ramci společnosti potvrdila a tudíž nabyla charakteristiky „vnitřní informace“.

Předpověd čistého zisku ve výši 8 milionů Eur pro rok 2007, která byla společností zverejněna během procesu primárního úpisu akcií v srpnu 2007, bylo založeny na hospodářských výsledcích za první pololetí roku a na jejich meziročním růstu.

Ve druhé polovině roku 2007 proběhla významná expanze, kdy společnost otevřela 13 nových poboček oproti osmi pobočkám v prvním pololetí roku. Z celkových 13 bylo osm poboček otevřeno ve 4. čtvrtletí 2007, což byl rekordní nárůst za čtvrtletí v historii společnosti. Rozjezd nových poboček sebou přinesl výrazný nárůst provozních nákladů. V průběhu třetího kvartálu však došlo ke zpoždění rozjezdu několika nově plánovaných poboček a k problému získávání na nových trzích jako je Polsko, Madarsko a Rumunsko dostatečného počtu kvalifikovaných pracovníků, především na manažerské pozice, kteří by pobočky rozjeli a kvalifikovaně řídili. To se promítlo ve zpoždění náběhu prodejů a generování tržeb novými pobočkami, zatímco nově vzniklé provozní náklady se již plně promítaly do finančních výkazů.

Generální ředitel skupiny AAA AUTO Anthony James Denny k tomu uvedl: “První finanční analýza vývoje 4. čtvrtletí ukazuje, že příprava otevírání nových poboček - v roce 2007 došlo k téměr zdvojnásobení počtu poboček skupiny - vedla k významnému navýšení provozních nákladů a tím významnému posunu tzv. break-even bodu, což znamená, že je nezbytné generovat mnohem vyšší tržby, abyste dosáhli zisku. Pokud se navíc zpozdil náběh tržeb v několika z nových poboček a prodloužila se doba, kdy jsme nově vzniklé náklady museli platit z provozu stávajících poboček, vedlo to nevyhnutelně ke ztrátě. Tyto dva faktory šly proti sobě a výslednou ztrátu tak multiplikovaly. Z analýzy vyplývá, že jsme se ve 4. kvartále 2007 dostali právě na pomyslné váhy blízko break-even bodu a tak i relativně malé snížení očekávaných prodejů o několik tisíc aut způsoubilo přehoupnutí do ztráty.“

Tento vývoj v provozní oblasti, kdy docházelo ke zpoždování rozjezdu nových poboček a k problémům s lidskými zdroji, který se objevil ve třetím kvartále, vedení společnosti oznámilo ihned na konci 3. čtvrtletí při uveřejnění hospodářských výsledků za prvních devět měsíců roku 2007. Tento vývoj se bohužel ve 4. čtvrtletí dále prohloubil, kdy zpoždění, ikdyž ve většině případů jen o pár měsíců, mělo celkově znatelný dopad. Zaroveň se ve čtvrtém čtvrtletí stále nedařilo získat dostatečně kvalitní personál, jak prodejní, tak na pozice středního a vyššího managementu, což de facto zabraňovalo buď pobočku zcela otevřít nebo dosáhnout plánovaných cílů tržeb a provozní ziskovosti.

Masivní expanze měla bohužel také dopad na výkon stávajících poboček, především v ČR a na Slovensku, kde průměrné prodeje na pobočku dále klesly. Důvodem bylo využití nejlepších obchodníků pro zaškolování nového personálu v nově se otevírajících pobočkách. Ti byli zaškolováním zcela vytíženi a nemohli se tak věnovat prodejům. Navíc se tento vývoj stal v sezónně nejslabších měsících roku, kdy každoročně tržby pokulhávají za ostatními čtvrtletími. Prodeje proto byly podporovány aktivnější marketingovou politikou, což dále zvýšilo provozní náklady.

Vzhledem k tomu, že se společnosti nedařilo najít kvalifikované manažery pro některé z nově se otevírajících poboček, museli být posláni čeští manažery, aby pobočky otevřeli před konce silnější sezóny v souladu s interní politikou společnosti, která stanovuje, že pokud pobočka není otevřena do začátku prosince, nedává obchodní smysl ji otevřít před koncem roku. To se opět odrazilo ve slabším výkonu českých poboček, ze kterých manažeři přisli.

Druhým faktorem vedle slabší provozní výkonnosti, který také ovlivnil hospodaření v posledním čtvrtletí roku 2007, ale již v menší míře, byly mimořádné náklady – jako například zavedení nového účetního a reportingového systému Navision, který byl v ČR implementován v průběhu 4. kvartálu.

Anthony James Denny prohlásil: “Některé z těchto faktorů - jako například právní problémy při zakupování poboček - jsme nepředvídali, především pak jejich multiplikační efekt. Na jiné - jako byly problémy s náborem kvalifikovaných lidí - jsme nedokázali včas reagovat vzhledem k velmi agresivnímu časovému plánu expanze. Pomohlo nám to získat, především na nových trzích, významné zkušenosti a reálnější očekávání.

Do našich plánů expanze jsme již tyto faktory zahrnuli a počítáme i s časovými rezervami s důrazem na maximální kontrolu nákladů. V současné době provádíme hloubkovou analýzu provozní a finanční výkonnosti a již jsme zavedli řadu opatření.

Ty se týkají především:

· Optimalizace zásob aut na pobočkách,

· Optimalizace a racionalizace pracovních míst na pobočkách (spojování či rušení neefektivních pozic),

· Optimalizace poboček ve skupině.

Zároveň jsme jako poradce angažovali společnost PricewaterhouseCoopers, která provádí externí audity uvnitř společnosti.“

Společnost AAA Auto Group N.V. plánuje oznámení svých předběžných hospodářských výsledků za rok 2007 ve čtvrtek 28.února 2008, kde vedení společnosti zveřejní bližší informace o vývoji hospodaření ve 4. čtvrtletí roku 2007 a o nápravných opatření k obnovení ziskovosti společnosti.

Další zprávy

SPAD
AAA26,191,91%
CETV349,00-3,00%
ČEZ890,001,37%
ECM49,102,19%
ERSTE847,300,59%
FORTUNA108,400,37%
KITD187,00-0,27%
KB4 200,000,48%
NWR277,003,55%
ORCO213,001,43%
PEGAS445,00-0,34%
P.MORRIS9 110,00-11,38%
O2416,801,66%
UNIPETROL185,70-0,70%
VIG970,00-0,41%
Indexy
PX1 241,900,76%
DAX7 254,633,06%
FTSE 1006 028,112,23%
CAC 404 006,652,51%
ATX2 845,941,88%
DJES 502 614,471,71%
BUX23 995,201,67%
WIG 202 930,291,46%
Russian dep.1 748,321,06%
DJI12 455,621,54%
Nasdaq2 801,082,04%
SP5001 331,541,44%
Nikkei 2259 606,821,76%
Futures na indexy
DJES 50 Fut.2 798,210,47%
DJI Fut.11 910,401,14%
Nasdaq Fut.2 242,960,65%
SP500 Fut.1 273,801,20%
Komodity
Crude Oil109,821,42%
Brent122,641,08%
Gold1 503,990,51%
Cooper428,501,42%
Silver44,922,16%
Coal128,96-0,35%
Forex
EUR/USD1,45241,32%
EUR/GBP0,88520,75%
EUR/CHF1,29400,32%
EUR/PLN3,9641-0,08%
EUR/HUF264,3300-0,64%
EUR/RUB40,77820,59%
EUR/CZK24,19400,11%
PLN/CZK6,10340,17%
HUF/CZK9,15430,73%
RUB/CZK0,5935-0,32%
GBP/CZK27,3310-0,64%
USD/CZK16,6569-1,22%
USD/CHF0,8910-0,98%
USD/JPY82,3500-0,29%
USD/PLN2,7290-1,39%
USD/RUB28,0779-0,82%
USD/GBP0,6094-0,57%

Aktualizováno 20.4.2011 16:26

(Data mohou být zpožděna!)

Dnes je 23.1. 2020
New York 11:41
open 04:19
Londýn 16:41
closed 15:19
Frankfurt 17:41
closed 15:19
Praha 17:41
closed 15:34
Moskva 19:41
closed 12:19
Tokio 00:41
closed 08:19
cz ru hu pl ro si bg en
CAPITAL PARTNERS a.s. E-mail CAPITAL PARTNERS a.s.
Vyhledávání:  

Stockmarket Google Finance Market Watch