Firemní zprávy

TZ: ČEZ - realizace opčního programu vedením společnosti

7.1.2008 09:35

Tisková zpráva:

Jak ČEZ oznámil již v závěru loňského roku (20.12.2007) realizují v době přerušení zpětného odkupu členové vedení společnosti ČEZ své opce, nebo jejich část, přiznané v rámci akciového motivačního programu ČEZ. V případě předsedy představenstva a generálního ředitele Martina Romana jde o všechny zbývající opce z důvodu blížícího se konce jeho prvního čtyřletého funkčního období.

Přehled opcí vykonaných členy představenstva a vedení ČEZ v lednu 2008

Jméno Aktuální nárok na počet opcí Nyní realizované opce Odhad podílu výdajů z prodeje akcií (v procentech) * Výnos

Roman Martin 675 tis.ks akcií 675 tis.ks akcií 28 % 677 mil.Kč

Beneš Daniel 225 tis.ks akcií 75 tis.ks akcií 54 % 47,6 mil.Kč

Pleskač Tomáš 225 tis.ks akcií 75 tis.ks akcií 58 % 44,1 mil.Kč

Pasák Zdeněk** 100 tis.ks akcií 100 tis.ks akcií 68 % 44,5 mil.Kč

Cyrani Pavel** 25 tis.ks akcií 22,979 tis.ks akcií 64 % 11,5 mil.Kč

Feist Jiří 55 tis.ks akcií 20 tis.ks akcií 40 % 16,6 mil.Kč

Křížek Karel 75 tis.ks akcií 25 tis.ks akcií 42 % 20,1 mil.Kč

Mazač Bohumil 75 tis.ks akcií 75 tis.ks akcií 40 % 62,1 mil.Kč

Schmalz Vladimír 75 tis.ks akcií 75 tis.ks akcií 40 % 62,1 mil.Kč

Sedlák Josef 75 tis.ks akcií 45 tis.ks akcií 40 % 37,2 mil.Kč

Skalka Michal 75 tis.ks akcií 75 tis.ks akcií 62 % 39,8 mil.Kč

Šmucr Igor 75 tis.ks akcií 75 tis.ks akcií 42 % 60,3 mil.Kč

Štěpán Lubomír 75 tis.ks akcií 40 tis.ks akcií 68 % 17,7 mil.Kč

* Podíl výdajů (pořizovací cena akcií a daň z příjmu ve výši 15% z rozdílu mezi nákupní cenou a kursem akcií ČEZ na Burze cenných papírů Praha k 4.1.08 z celkových výnosů),

** Opční program dle nových pravidel schválených valnou hromadou 23. 5. 2006 – to například znamená, hrubý zisk před zdaněním je omezen na nejvýše 100% zhodnocení ceny akcií, opce rozdělena na třetiny - nejdříve 1. třetinu po prvním roce, 2. třetinu po druhém roce a 3. třetinu po třetím roce od poskytnutí opce, povinnost držet na majetkovém účtu nejméně 10% z již uplatněného množství akcií po dobu výkonu funkce

Řada členů vedení ČEZ si většinu svých opcí i nadále ponechává. V případě Martina Romana souvisí uplatnění všech zbývajících opcí s blížícím se koncem prvního čtyřletého funkčního období, dozorčí rada ČEZ již jej jmenovala do funkce i na další čtyřleté funkční období.

"Management firmy nemá během roku mnoho časových "okének" k uplatnění opcí. Jde o to najít čas, kdy trh má stejné informace jako vedení společnosti a nemůže dojít k jakémukoliv podezření z insider tradingu. Přelom roku je takovým obdobím a v mém případě již nadešel i termín, kdy musím opce realizovat, chci-li plnit sliby. Rozhodně však akciím firmy pevně nadále věřím, já i moji kolegové věříme i v další potenciál růstu. Proto budu část akcií držet na svém majetkovém účtu a stejně tak ostatní si nadále ponechají část opcí nebo budou držet minimálně 10 procent získaných akcií." uvedl k tomu Martin Romana, předseda představenstva a generální ředitel ČEZ.

Opční program byl v ČEZ zaveden v roce 2001, kdy nikdo ze současných členů představenstva ještě nepůsobil ve vedení společnosti. Opce je standardní finanční instrument poskytující držiteli právo zakoupit v budoucnosti akcie za předem určenou cenu, který si může zakoupit každý investor. Členové představenstva ČEZ získávají opční smlouvou právo zakoupit akcie za cenu vyplývající z průměrné ceny akcií před nástupem do funkce. V roce 2006 došlo ke změně pravidel, které omezují potencionální výnos na maximálně dvojnásobek růstu ceny akcií. Cílem tohoto motivačního programu je zainteresovat vedení firmy na zhodnocování firmy pro akcionáře. V případě ČEZ vydělal každý akcionář více jak 700 korun na každou korunu výnosů pro management firmy (představenstvo a členové řídicího výboru).

Při nástupu nového managementu ČEZ byla cena akcií (24.2.2004) - 174,50 Kč, což při počtu akcií 592 210 843 dává kapitalizaci 103,3 mld. Kč. Při nynější ceně cca 1 387 Kč to dává tržní kapitalizaci 821,4 mld. Kč. Zhodnocení tedy činí 718,1 mld. Kč, z toho majetek státu se zhodnotil o 481 mld. Kč.

Výsledky opčního programu:

Opční program ČEZ jistě přispěl k tomu, že se tržní kapitalizace společnosti za poslední dva a půl roku zvýšila téměř 7x, tj. o 718 miliard korun (z toho dvě třetiny připadají na stát). Hodnota ČEZ se díky efektivnímu řízení, snižování nákladů a obezřetným investicím v zahraničí zvyšuje podstatně rychleji než u ostatních energetických společností. A to i když ceny elektřiny v ČR rostou pomaleji než ve všech okolních zemích.

Růst ceny elektřiny v letech 2004-2006 v % Růst cen akcií ČEZ/utility*) v % Česká republika 59 % 690 %

Německo, Evropa 71 % 104 %

*) Bloomberg Utilities Index

Základní informace o opčním programu ČEZ

Opční program je standardním nástrojem motivace managementu společnosti, který propojuje jeho zájmy se zájmy akcionářů. Opční program ČEZ byl schválen Valnou hromadou ČEZ v roce 2001. Nikoho ze současných členů představenstva se v tu dobu netýkal. Informace o opčním programu byly zveřejněny při jeho schvalování v roce 2001 Do začátku roku 2004 cena akcií ČEZ prakticky stagnovala a opční program nepřinášel beneficientům významnější výnosy Od jara 2004 začala po nástupu nového vedení ČEZ cena akcií soustavně růst, čímž vedle zisku akcionářů začaly vzrůstat i potenciální výnosy z opčního programu managementu.

Mechanismus opčního programu:

Koho se týká:

Představenstvo Členové Výkonného výboru ČEZ (nárok na podpis opční smlouvy vzniká 3 měsíce po nástupu do funkce) Co zahrnuje:

Možnost zakoupit akcie společnosti za cenu před jejich nástupem do funkce

(Opce je standardní finanční produkt – výhodou účastníků programu je, že za ní nemusí platit a mohou si vybrat okamžik její realizace)

Pravidla:

Účast v opčním programu je jednorázovým krokem (hodnotu potenciálního výnosu tedy nelze přičítat k ročnímu platu) Hodnota opce závisí na hodnotě akcií (proměňuje se v čase směrem nahoru i dolů) – do doby vykonání opce a prodeje akcií tedy nelze stanovit přesný výnos Akcie si účastníci programu musí koupit z vlastních peněz a z rozdílu mezi pořizovací hodnotou a aktuální hodnotou zaplatit daň z příjmu – čistý výnos je proto podstatně nižší

Další zprávy

SPAD
AAA26,191,91%
CETV349,00-3,00%
ČEZ890,001,37%
ECM49,102,19%
ERSTE847,300,59%
FORTUNA108,400,37%
KITD187,00-0,27%
KB4 200,000,48%
NWR277,003,55%
ORCO213,001,43%
PEGAS445,00-0,34%
P.MORRIS9 110,00-11,38%
O2416,801,66%
UNIPETROL185,70-0,70%
VIG970,00-0,41%
Indexy
PX1 241,900,76%
DAX7 254,633,06%
FTSE 1006 028,112,23%
CAC 404 006,652,51%
ATX2 845,941,88%
DJES 502 614,471,71%
BUX23 995,201,67%
WIG 202 930,291,46%
Russian dep.1 748,321,06%
DJI12 455,621,54%
Nasdaq2 801,082,04%
SP5001 331,541,44%
Nikkei 2259 606,821,76%
Futures na indexy
DJES 50 Fut.2 798,210,47%
DJI Fut.11 910,401,14%
Nasdaq Fut.2 242,960,65%
SP500 Fut.1 273,801,20%
Komodity
Crude Oil109,821,42%
Brent122,641,08%
Gold1 503,990,51%
Cooper428,501,42%
Silver44,922,16%
Coal128,96-0,35%
Forex
EUR/USD1,45241,32%
EUR/GBP0,88520,75%
EUR/CHF1,29400,32%
EUR/PLN3,9641-0,08%
EUR/HUF264,3300-0,64%
EUR/RUB40,77820,59%
EUR/CZK24,19400,11%
PLN/CZK6,10340,17%
HUF/CZK9,15430,73%
RUB/CZK0,5935-0,32%
GBP/CZK27,3310-0,64%
USD/CZK16,6569-1,22%
USD/CHF0,8910-0,98%
USD/JPY82,3500-0,29%
USD/PLN2,7290-1,39%
USD/RUB28,0779-0,82%
USD/GBP0,6094-0,57%

Aktualizováno 20.4.2011 16:26

(Data mohou být zpožděna!)

Dnes je 27.2. 2021
New York 02:14
closed 55:16
Londýn 07:14
closed 48:46
Frankfurt 08:14
closed 48:46
Praha 08:14
closed 49:01
Moskva 10:14
closed 45:46
Tokio 15:14
closed 41:46
cz ru hu pl ro si bg en
CAPITAL PARTNERS a.s. E-mail CAPITAL PARTNERS a.s.
Vyhledávání:  

Stockmarket Google Finance Market Watch