Firemní zprávy

ECM - výsledky za 3Q

29.11.2007 10:58

TZ (výtah): Pokračující silná provozní výkonnost podpořená všemi segmenty podnikání. Očekávání pro celý rok 2007 potvrzuje silný růstový trend NAV i zisku. Lucemburk, 28. listopadu 2007 – Společnost ECM Real Estate Investments A.G. („ECM“), jedna z předních společností podnikajících v zemích střední a východní Evropy v oblastech developmentu, investic a facility managementu, oznamuje své konsolidované neauditované hospodářské výsledky dle mezinárodních účetních standardů za devět měsíců končících 30. září 2007 . Hlavní finanční ukazatele Celková aktiva vzrostla o 21,2 % na 403,6 mil. EUR (31.12.2006: 333,1 mil. EUR) Celkový kapitál vzrostl o 19,8 % na 141,0 mil. EUR (31.12.2006: 117,7 mil. EUR) Čistý výnos z pronájmu a související výnosy vzrostly o 267,7 % na 9,2 mil. EUR (3. čtvrtletí roku 2006: 2,5 mil. EUR) Čistý provozní zisk před čistými finančními výnosy/náklady poklesl o 32,8 % na 7.5 mil. EUR (3. čtvrtletí roku 2006: 11,2 mil. EUR) Vydání 250 000 akcií v rámci equity-step-up programu Hotovost ve výši 22,4 milionů EUR k 30.9.2007 (31.12.2006: 37,9 milionů EUR) Ukazatel celkového zadlužení dosáhl 50,9 %, zajištěný finanční dluh byl na úrovni 34,8% aktiv Hlavní provozní ukazatele Prodej projektu EUROPORT s výsledným vnitřním výnosovým procentem („IRR“) na úrovni 32 % Termínový nákup maloobchodního centra Globe Plaza v čínském Pekingu; celkové náklady projektu jsou odhadovány na 119 mil. EUR Společnost získala veškeré podklady pro vydání územního rozhodnutí pro projekty CITY Epoque Hotel a CITY Epoque Residence Dokončení plzeňského projektu Diplomat Center; garantovaný exit v 1. čtvrtletí 2008 Jana Žejdlíková, viceprezidentka pro finance a členka představenstva společnosti ECM, k výsledkům za 3. čtvrtletí 2007 uvedla: „Výsledky potvrdily pokračující silné fundamenty byznysu ECM. Náš developerský byznys vykázal velmi silnou výkonnost, a rovněž naše provozní výkonnost zůstává vysoká díky rostoucím příjmům z pronájmu a servisních poplatků plynoucích z akvizic v roce 2006 a projektů dokončených v roce 2007. Prvotřídní akviziční schopnost ECM byla znovu potvrzena termínovým nákupem nákupního centra Globe Plaza v Číně, po němž následovaly další projekty oznámené v průběhu měsíce října. Tyto projekty vytvoří pro akcionáře společnosti velmi zajímavou hodnotu. Dosažená hodnota IRR u projektu Europort dále potvrzuje naši schopnost prodávat dokončené developerské projekty se ziskem. Do budoucna před sebou vidíme další velmi zajímavé obchodní příležitosti, a to jak na našich tradičních trzích, tak i v nových zemích. Rovněž neočekáváme, že by zvýšená volatilita na finančních a kapitálových trzích výrazně ovlivnila silné základy našeho byznysu“. Komentář k finančním výsledkům: Celková aktiva ECM vzrostla v období od ledna do září 2007 o 21,0 % a dosáhla výše 403,6 mil. EUR. Na výši a strukturu bilance společnosti k 30. září 2007 měly vliv zejména (i) prodej budovy CITY Point v prvním čtvrtletí, (ii) zisk z přecenění investičního portfolia ECM v prvním pololetí a dopad výkyvů měnových kurzů, (iii) pokračující zvyšování hodnoty developerského portfolia ECM – zejména projektů CITY Tower a Diplomat Centre, (iv) prodej zbývajícího menšinového podílu v projektu EUROSPORT, (v) zaplacená záloha na nákup Globe Plaza, (vi) emise domácích nezajištěných dluhopisů v březnu 2007 a (vii) uplatnění overallotment opce na 127 500 akcií v lednu a emise dalších 250 000 akcií ve třetím čtvrtletí v rámci equity-step-up programu. Provozní ziskovost společnosti ECM zůstává i nadále silná: společnost vykázala čistý provozní zisk před čistými finančními náklady za prvních devět měsíců roku 2007 na úrovni 7,5 mil. EUR. Tento výsledek byl ovlivněn rostoucími čistými výnosy z pronájmu a souvisejícími výnosy, výnosem z prodeje budovy CITY Point v prvním čtvrtletí roku 2007 a kurzovými ztrátami souvisejícími s investičním portfoliem společnosti. Čistý zisk z pronájmu a související zisk společnosti ECM REI A.G. vzrostl ke dni 30. září 2007 na 9,2 mil. EUR, což znamená nárůst o více než 267,7 % v porovnání s prvními třemi čtvrtletími roku 2006. Tento výsledek byl podpořen (i) růstem hrubého příjmu z pronájmu, který dosáhl výše téměř 9,0 mil. EUR a který byl výsledkem akvizice kancelářských budov CITY Empiria a CITY Point ve třetím čtvrtletí 2006 a dále příjmu z projektu EUROPORT dokončeného v druhém čtvrtletí roku 2007 a (ii) výnosem ze servisních poplatků ve výši 5,8 mil. EUR z důvodu konsolidace společnosti ECM Facility a.s. ve 2. čtvrtletí 2006. ECM neprovedla ve třetím čtvrtletí roku 2007 přecenění svého investičního portfolia na základě nezávislé externí valuace; toto přecenění je prováděno pololetně. Rozdíl ve vykázaných čistých výnosech z přecenění investičního majetku v porovnání s 30. červnem 2007, který činí 6,4 mil. EUR, je výsledkem účetního přístupu ke kurzovým výkyvům podle IFRS. Tyto výkyvy byly vyrovnány kurzovými výnosy ve výši 6,1 mil. EUR, souvisejícími s úvěry financujícími tyto projekty (součást finančních nákladů). Jedná se o nepeněžní účetní položky, jsou nerealizované a nemají žádný vliv na hotovostní pozici společnosti. Administrativní náklady ECM vzrostly meziročně o 83,6 %. Hlavní vliv na růst administrativních nákladů měly náklady spojené s dynamickým růstem byznysu společnosti (osobní náklady, právní/poradenské, marketing, atd.) a také investice související s přípravou implementace nové regionální strategie. Meziroční nárůst administrativních nákladů společnosti ECM ovlivnily i náklady vzniklé začleněním společnosti ECM Facility, a.s. (která byla až v druhém čtvrtletí roku 2006 spojena se společností ECM REI A.G.). Tyto náklady byly vykompenzovány výše uvedeným nárůstem výnosů ze servisních poplatků. Finanční výsledky ECM vykázané za prvních devět měsíců roku 2007 byly rovněž ovlivněny naběhlými úroky z vydaných dluhopisů a dluhového financování investičních projektů, a také nepeněžním přeceněním měnových forwardových kontraktů. Tyto operace byly v rámci principů řízení rizika nově přijatých od počátku roku 2007 použity na zajištění budoucích peněžních toků souvisejících především s developerskými projekty společnosti. Společnost ECM vykázala za devět měsíců končících 30. září 2007 čistý zisk ve výši 4,4 mil. EUR, což představuje meziroční pokles o 75,0 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2006. Hospodářský výsledek společnosti byl pozitivně ovlivněn rozpuštěním odložených daňových závazků plynoucích z budoucích projektů, ke kterému došlo v důsledku snížení sazby daně z příjmu právnických osob v ČR platné od roku 2008. Výhled Realizace současných developerských projektů společnosti pokračují podle plánu a plánované projekty do budoucna nabízejí řadu zajímavých příležitostí. Společnost ECM má skvělou pozici pro pokračující další růst a její strategií zůstává zvyšovat hodnotu pro své akcionáře. ECM očekává, že meziroční nárůst hodnoty celkového NAV ke konci roku 2007 překoná cílový 25% meziroční nárůst komunikovaný v průběhu procesu IPO. Společnost očekává, že konsolidovaný čistý zisk za rok 2007 překoná hodnoty vykázaného konsolidovaného čistého zisku v letech 2006 a 2005.

Další zprávy

SPAD
AAA26,191,91%
CETV349,00-3,00%
ČEZ890,001,37%
ECM49,102,19%
ERSTE847,300,59%
FORTUNA108,400,37%
KITD187,00-0,27%
KB4 200,000,48%
NWR277,003,55%
ORCO213,001,43%
PEGAS445,00-0,34%
P.MORRIS9 110,00-11,38%
O2416,801,66%
UNIPETROL185,70-0,70%
VIG970,00-0,41%
Indexy
PX1 241,900,76%
DAX7 254,633,06%
FTSE 1006 028,112,23%
CAC 404 006,652,51%
ATX2 845,941,88%
DJES 502 614,471,71%
BUX23 995,201,67%
WIG 202 930,291,46%
Russian dep.1 748,321,06%
DJI12 455,621,54%
Nasdaq2 801,082,04%
SP5001 331,541,44%
Nikkei 2259 606,821,76%
Futures na indexy
DJES 50 Fut.2 798,210,47%
DJI Fut.11 910,401,14%
Nasdaq Fut.2 242,960,65%
SP500 Fut.1 273,801,20%
Komodity
Crude Oil109,821,42%
Brent122,641,08%
Gold1 503,990,51%
Cooper428,501,42%
Silver44,922,16%
Coal128,96-0,35%
Forex
EUR/USD1,45241,32%
EUR/GBP0,88520,75%
EUR/CHF1,29400,32%
EUR/PLN3,9641-0,08%
EUR/HUF264,3300-0,64%
EUR/RUB40,77820,59%
EUR/CZK24,19400,11%
PLN/CZK6,10340,17%
HUF/CZK9,15430,73%
RUB/CZK0,5935-0,32%
GBP/CZK27,3310-0,64%
USD/CZK16,6569-1,22%
USD/CHF0,8910-0,98%
USD/JPY82,3500-0,29%
USD/PLN2,7290-1,39%
USD/RUB28,0779-0,82%
USD/GBP0,6094-0,57%

Aktualizováno 20.4.2011 16:26

(Data mohou být zpožděna!)

Dnes je 9.3. 2021
New York 01:54
closed 07:36
Londýn 06:54
closed 01:06
Frankfurt 07:54
closed 01:06
Praha 07:54
closed 01:21
Moskva 09:54
open 06:51
Tokio 14:54
open 00:06
cz ru hu pl ro si bg en
CAPITAL PARTNERS a.s. E-mail CAPITAL PARTNERS a.s.
Vyhledávání:  

Stockmarket Google Finance Market Watch