Chcę zacząć inwestować

Jeśli zdecydowaliście się skorzystać z naszych usług, prześlemy Państwu na życzenie pakiet dokumentacji dotyczącej przyszłej relacji prawnej z naszą firmą, zawierający wszystkie niezbędne informacje zgodnie z nowelizacją prawa o działalności na rynku kapitałowym, wprowadzającym tym samym Europejską Dyrektywę o Rynkach Finansowych (tzw. MiFID). Prosimy o uważne zapoznanie się z otrzymaną dokumentacją!

Dokumentacja zostanie Państwu przesłana w formie elektronicznej, jednakże nie będzie to umowa do podpisania. Dokumenty te będą miały charakter wyłącznie informacyjny i są propozycją podpisania odpowiedniej umowy. Niniejsza dokumentacja, a zwłaszcza Ogólne Warunki Handlowe, zawiera wiele nowych informacji, które zgodnie z nowymi regulacjami prawnymi jesteśmy zobowiązani Państwu przekazać. Są to głównie informacje o usługach inwestycyjnych, instrumentach finansowych, ryzykach i możliwościach zabezpieczenia się przed nimi, łącznej cenie świadczonych przez nas usług, o reżimie ochrony majątku klienta, o charakterze relacji prawnej między klientem a firmą, o kategoryzacji Klientów, o zasadach zawierania transakcji, i in. Prosimy Państwa o uzupełnienie załączonego formularza aktualnymi danymi i odesłanie go na nasz adres.

Na podstawie danych z formularza (będącym dowodem zaakceptowania przez Państwa przesłanej dokumentacji), który wyślecie Państwo do naszego biura, przygotujemy dla Państwa pisemną część dokumentacji.

Będą to następujące dokumenty:

a.Umowa Świadczenia Usług Inwestycyjnych

b.Cennik Usług

c.Test Odpowiedniości i Adekwatności (na podstawie tego testu ustalimy, jakie usługi zgodne z MiFID możemy Państwu zaoferować).

Według ustawy o niektórych przedsięwzięciach przeciwko legalizacji zysków z działalności zabronionej prawem oraz finansowania terroryzmu, jesteśmy zobowiązani do przeprowadzenia Państwa identyfikacji zgodnie z tą ustawą.

Dlatego też najlepiej jest podpisać umowę w siedzibie firmy, gdzie możemy przeprowadzić Państwa identyfikację na podstawie dowodu tożsamości, zgodnie z opisaną wcześniej ustawą. Proponujemy w związku z tym spotkanie z naszym przedstawicielem handlowym. Jeśli dostarczą Państwo wypełniony formularz do siedziby firmy odpowiednio wcześniej, przygotujemy dla Państwa dokumenty i przyśpieszymy tym samym procesy administracyjne.

Jeśli nie mogą Państwo stawić się na spotkanie osobiście, prosimy o zaznaczenie tego faktu w formularzu, który Państwo do nas odeślecie. Wówczas odpowiednie dokumenty wyślemy Państwu pocztą. W takim wypadku Państwa identyfikacja zostanie przeprowadzona w sposób zastępczy.

Po podpisaniu dokumentacji przez Państwa i dostarczeniu jej do centrali firmy CAPITAL PARTNERS a.s. lub jej agenta inwestycyjnego zostanie przeprowadzona kontrola Testu Odpowiedniości i Adekwatności, a następnie zostanie założona skrzynka e-mail, na którą będziemy przesyłać wszelkie informacje dotyczące Państwa umowy.

Będziecie Państwo mieli nieograniczony dostęp do swojej skrzynki przez cały okres trwania relacji prawnej z naszą firma. Pierwszy login i hasło dostępu otrzymają Państwo w wiadomości SMS i równocześnie otrzymają Państwo list powitalny z opisem kategorii klientów, do której zostaliście Państwo zakwalifikowani. Ponadto zostanie Państwu przesłany wynik Testu Odpowiedniości i Adekwatności oraz pozostałe dokumenty dotyczące relacji prawnej z naszą firmą. Prosimy o bardzo uważne zapoznanie się ze wszystkimi dokumentami!!

Po Państwa pierwszym zalogowaniu się do skrzynki e-mail aktywujemy Państwu rachunki, które życzyliście sobie Państwo otworzyć, pod warunkiem, że pożądane przez Państwa usługi będą dla Państwa odpowiednie lub adekwatne. W przypadku niespełnienia wymaganych przez nas kryteriów zostaną Państwo powiadomieni drogą e-mailową na założoną przez nas skrzynkę.

Sposób zastępczy

Jeśli nie możecie Państwo pojawić się w siedzibie naszej firmy osobiście, prześlemy Państwu umowę na e-mail podany w formularzu. Prosimy o jej wydrukowanie, podpisanie i odesłanie na adres, który zostanie zamieszczony w krótkim piśmie dołączonym do umowy.

W takim przypadku Państwa podpis na ostatniej stronie Umowy Świadczenia Usług Inwestycyjnych musi być poświadczony notarialnie zgodnie ze wspomnianą powyżej ustawą:

Prosimy w takim wypadku dołączyć do umowy:

a.dwustronny kolorowy skan lub ksero dowodu osobistego

b.dwustronny kolorowy skan lub ksero drugiego dokumentu potwierdzającego tożsamość (prawo jazdy lub paszport)

c.ksero lub skan dokumentu potwierdzającego istnienie Państwa konta bankowego (prowadzonego na Państwa nazwisko, którego numer został podany do wystawienia umowy i z niego będzie pochodził pierwszy przelew w związku z realizacją przedmiotu umowy. Może to być kopia umowy o założeniu rachunku lub wyciąg, na którym będzie widoczny wyłącznie nagłówek, czyli Państwa dane).

Skan lub ksero dokumentu potwierdzającego tożsamość muszą być wykonane tak, aby Państwa dane osobowe były czytelne, a zdjęcie wyraźne. Pozwoli nam to na Państwa identyfikację.

W celu spełnienia naszych wymagań zalecamy przesłanie wymaganych dokumentów w formie elektronicznej (pliki PDF lub JPG) na adres documents_PL1@stockmarket.cz, zaś do tematu prosimy wpisać numer umowy. Przesłanie w/w dokumentów możecie Państwo zastąpić przesłaniem oryginału karty identyfikacji klienta, którą może wystawić notariusz (szczegóły w artykule. 2.3. Ogólnych Warunków Handlowych).


Spadek wartości
AAA26,191,91%
CETV349,00-3,00%
ČEZ890,001,37%
ECM49,102,19%
ERSTE847,300,59%
FORTUNA108,400,37%
KITD187,00-0,27%
KB4 200,000,48%
NWR277,003,55%
ORCO213,001,43%
PEGAS445,00-0,34%
P.MORRIS9 110,00-11,38%
O2416,801,66%
UNIPETROL185,70-0,70%
VIG970,00-0,41%
Index
PX1 241,900,76%
DAX7 254,633,06%
FTSE 1006 028,112,23%
CAC 404 006,652,51%
ATX2 845,941,88%
DJES 502 614,471,71%
BUX23 995,201,67%
WIG 202 930,291,46%
Russian dep.1 748,321,06%
DJI12 455,621,54%
Nasdaq2 801,082,04%
SP5001 331,541,44%
Nikkei 2259 606,821,76%
Indeksy futures
DJES 50 Fut.2 798,210,47%
DJI Fut.11 910,401,14%
Nasdaq Fut.2 242,960,65%
SP500 Fut.1 273,801,20%
Surowce
Crude Oil109,821,42%
Brent122,641,08%
Gold1 503,990,51%
Cooper428,501,42%
Silver44,922,16%
Coal128,96-0,35%
Forex
EUR/USD1,45241,32%
EUR/GBP0,88520,75%
EUR/CHF1,29400,32%
EUR/PLN3,9641-0,08%
EUR/HUF264,3300-0,64%
EUR/RUB40,77820,59%
EUR/CZK24,19400,11%
PLN/CZK6,10340,17%
HUF/CZK9,15430,73%
RUB/CZK0,5935-0,32%
GBP/CZK27,3310-0,64%
USD/CZK16,6569-1,22%
USD/CHF0,8910-0,98%
USD/JPY82,3500-0,29%
USD/PLN2,7290-1,39%
USD/RUB28,0779-0,82%
USD/GBP0,6094-0,57%

Zaktualizowane 20.4.2011 16:26

(Dane z opóźnieniem)

Dzisiaj jest 24.9. 2021
Nowy York 15:18
open 00:42
Londyn 20:18
closed 11:42
Frankfurt 21:18
closed 11:42
Praga 21:18
closed 11:57
Moskwa 23:18
closed 08:42
Tokio 04:18
closed 04:42
cz ru hu pl ro si bg en
CAPITAL PARTNERS a.s. E-mail CAPITAL PARTNERS a.s.

Szukaj:  

Stockmarket Google Finance Market Watch